Waarom kiest u voor
Aqua Academy?

Doorlooptijd

Daar waar een regulier zwemtraject al snel
1,5 tot 2 jaar duurt, biedt Aqua Academy een methode waarbij het mogelijk is om al binnen 3 maanden de benodigde vaardigheden aan te leren voor het gewenste zwemdiploma.
Dit komt doordat de lessen een langere tijdsduur hebben en/of frequenter worden aangeboden. Door deze methode kan de doorlooptijd tot het behalen van het zwem-ABC aanzienlijk verkort worden.


All inclusive

Aqua Academy biedt diplomagarantie.
Door het continu monitoren van de voortgang, wordt tijdig bijgestuurd wanneer uw kind een bepaalde vaardigheid nog niet beheerst. Indien blijkt dat uw kind extra begeleiding nodig heeft, brengt Aqua Academy geen extra kosten in rekening.

Kleine groepen
en persoonlijke aandacht

Geen rijtjes op de kant, maar actie!
De zwemturbo bestaat uit kleine groepen van maximaal 8-10 kinderen. Dit zorgt ervoor dat uw kind centraal staat en de persoonlijke aandacht krijgt die nodig is. De instructeur heeft oog voor het leerproces en de voortgang van uw kind. Door deze kleinschalige aanpak, wordt het leervermogen van uw kind optimaal geprikkeld. Heeft uw kind extra aandacht nodig? Dan geeft Aqua Academy dat! 

.


een vertrouwd gezicht

Vanaf de eerste les tot aan het behalen van het zwemdiploma, blijft uw kind zwemmen binnen dezelfde groep en bij dezelfde instructeur. Op die manier ontstaat er een vertrouwensband tussen zowel de groep kinderen onderling, als met de zweminstructeur. Die band is essentieel voor kinderen om met plezier en zelfvertrouwen te leren zwemmen. Ook aan u als ouder biedt Aqua Academy een vertrouwd gezicht. Wel zo prettig, want zo blijft het contact laagdrempelig.


kwaliteit

Aqua Academy geeft de garantie dat het kind zwemles krijgt onder begeleiding van een gecertificeerd zweminstructeur Zwem-ABC.

Diplomazwemmen vindt plaats bij een onafhankelijke instantie, waarbij wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria van de ENVOZ.
Deze onafhankelijke beoordelingscommissie geeft u de zekerheid dat het behaalde diploma van uw kind voldoet aan de meest recente kwaliteitseisen.


transparante prijs

Duidelijkheid over de prijs. Geen verborgen kosten voor inschrijven, proeflessen, diplomazwemmen of extra begeleiding. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en weet u vooraf waar u aan toe bent.

.


Aqua Academy geeft
diplomagarantie 

en vooraf duidelijkheid over de prijs.